Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Instytut Informatyki

Zapraszamy na spotkanie Członków SKNI oraz osoby zainteresowane dołączeniem do Koła w środę 27.02.2019!