Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Instytut Informatyki

7 listopada odbyło się drugie w tym roku spotkanie Sekcji Graficznej SKNI.

Tematem zajęć była obsługa podstawowych narzędzi programu Blender, przeznaczonego do tworzenia grafiki 3D.

Uczestnicy nauczyli się tworzyć proste obiekty i wykonywać na nich modyfikacje niezbędne przy modelowaniu 3D.