Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Instytut Informatyki

W związku z godzinami rektorskimi odwołuje spotkanie SKNI, które miało się odbyć w dniu 31.10.2018!