Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Instytut Informatyki

W każdą środę w godzinach 12.30 - 14.00 odbywa się cotygodniowe spotkanie koła informatyków. Omawiamy bieżące sprawy, postęp w naszych dodatkowych projektach, a także często pomagamy sobie w lepszym zrozumieniu materiału przekazywanego na zajęciach. Niekiedy zamienia się to w aktywną sesję wspólnej nauki na nadchodzące kolokwium lub egzamin. Starsi koledzy chętnie dzielą się z nami wiedzą i doświadczeniem. Jednak nie tylko poświęcamy czas temu, co się dzieje na uczelni. Wielu z nas programuje po godzinach, rozwija zdolności graficzne i wiele innych. I tutaj rodzą się jeszcze bardziej zagorzałe dyskusje i wspólne wymienianie się doświadczeniem.

Od pewnego czasu stałym punktem cotygodniowych spotkań są warsztaty trwające od pół godziny do godziny. Odbywają się one w dniach, kiedy nie mamy pilnych kwestii do omówienia i prowadzą je zarówno członkowie koła, jak i zaproszeni goście - mamy nadzieję, że wkrótce nie będą to tylko inni studenci informatyki.


Uczestniczenie w zajęciach koła nie jest obowiązkowe, ale rzadko można znaleźć dobry powód, by je opuścić. Zwykle równolegle poszczególne grupy studentów zajmują się różnymi zagadnieniami, więc każdy znajdzie tam coś dla siebie.


Nowo przyjęte osoby chętnie witamy w naszym gronie, dajemy każdemu okazję do zrealizowania swoich pomysłów i rozwoju w kierunku, który go interesuje, na tyle, ile pozwalają nam nasze skromne zasoby.