Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Instytut Informatyki

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Informatyków:


Przewodniczący: Jakub Gajda
Zastępca: Rafał Lelito
Sekretarz: Jeremiasz Soboń
Opiekun: dr Wojciech Folta


Kontakt:
koloinformatykow@gmail.com
facebook.com/KoloInformatykow/


Członkowie koła 2018:

Adam
Adrian
Anna

Damian
Daniel

Jan
Jeremiasz
Joachim
Joanna
Judyta

Kamil
Kornel
Krystian

Łukasz
Łukasz

Maksymilian
Marcin
Marcin
Mateusz
Michał
Michał
Monika

Piotr

Rafał
Rafał
Rafał

Szymon

Wojciech