Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Instytut Informatyki